SÄHKE2

SÄHKE2 is the standard employed by the government of Finland that sets a uniform framework for the public sector to develop an efficient electronic records management system.

Public organisations in Finland are required to use SÄHKE compatible electronics records management systems if they intend to transfer permanent electronic records to the National Archives of Finland. SÄHKE requirements concerns records management functionalities such as:


Finnish regulations about SÄHKE2 (in Finnish)

SÄHKE2-määräys 2009

Astuu voimaan 1.1.2009 (AL 9815/07.01.01.00/2008)

Normin voimassaoloaikaa on jatkettu 31.12.2019 saakka. Normin luku siirtäminen arkistolaitokseen (kohdat 9.1.1. – 9.3.3) on kumottu 1.1.2018 alkaen. Digitaalisten aineistojen siirroissa noudetaan Kansallisarkiston sähköisen arkistopalvelun voimassaolevia siirto-ohjeita ja ohjeita säilytykseen hyväksyttävistä tiedostomuodoista.

SÄHKE2-määräys 2019

Liite 2 Metatietomalli versio 1.2 (PDF-muodossa)

Voimassa 1.9.2019 alkaen. Metatietomallin luvussa 8 liite 2 on esitetty muutokset verrattuna metatietomallin aiempaan versioon.